Activiteiten en verkooppunten

 ACTIVITEITEN en VERKOOPPUNTEN BFF Vintage

Waar en wanneer kan je BFF Vintage juweeltjes vinden :

Openserredag zondag 10 september 2023 : Druiven Van Camp – Joseph Kumpsstraat 33, 1560 Hoeilaart, van 11u tot 17u

Kapsalon Ceroen – Stationsstraat 50 te 3090 Overijse : armbandjes

Terug in 2023 : In bezoekerscentrum Dru!f, Waversesteenweg 2, 3090 Overijse – Speciale BFF Vintage juwelencollectie Dru!f
Geopend van mei tot oktober, van vrijdag tot zon-en feestdagen.

***

Online : RETRO LIFESTYLE

BFF vintage wordt ook genoemd op de site www.retro-Lifestyle.be !

“Retro is hip. De hedendaagse mode wordt geïnspireerd door de jaren ’40, ’50 en ’60. (…)

Retro-Lifestyle.be werd opgericht om liefhebbers van retro en vintage te informeren en tegelijk retro en vintage winkels, retro en vintage beurzen, retro en vintage markten, retro feesten, retro dj’s, retro bands,… kenbaar te maken en te ondersteunen.”

retro life style

***

Wedstrijdreglement : “Win een gratis paar MARKANTE oorbellen”

Wil je graag een paar oorbellen winnen speciaal ontworpen voor de Markante Markt ? Kom langs bij de stand van BFF Vintage juwelen, laat je gegevens achter en wie weet ben jij wel de winnaar !

Artikel 1. Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door BFF Vintage juwelen met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Hagaard 93, BTW BE 0746.290.185 en e-mail info@bff-vintage.be

Artikel 2. Actie

De wedstrijd gaat door op de Markante markt : Zaterdag 11 maart 2023 en zondag 12 maart 2023 in CG De Bosuil – Witherendreef te 3090 Overijse.

Gïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd door zich op bovenstaand evenement ter plaatse in te schrijven (op zaterdag 11/03 formulier in de doos deponeren en op zondag 12/03 op de stand) en hun gegevens achter te laten. Wie ook de BFF Vintage Facebookpagina of Instagrampagina volgt maakt extra kans om te winnen !

Uiterlijk één week na bovenstaand evenement zal BFF Vintage alle inschrijvingen bekijken en de winnaar vaststellen. De winnaar zal bekendgemaakt worden via e-mail en op de Facebookpagina en Instragrampagina van BFF Vintage. Er zal slechts 1 winnaar worden aangeduid.

Artikel 3. Deelnemers

De actie is toegankelijk voor alle personen. De deelnemers moeten op zijn minst 18 jaar zijn.

Artikel 4. Deelname

Iedere persoon kan slechts éénmaal deelnemen.

Artikel 5. Online

De actie wordt aangekondigd via Facebook en Instagram. Het wedstrijdreglement zal gepubliceerd worden op de BFF Vintage-website:https://www.bff-vintage.be

Artikel 6. Beloning

De winnaar zal via Facebook/Instagram worden bekendgemaakt en krijgt via zijn/haar opgegeven e-mailadres eveneens een melding, waarbij hem/haar alsnog de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden meegedeeld. De oorbellen dienen worden afgehaald op het adres van de maatschappelijke zetel van BFF Vintage te Overijse.

Artikel 7. Duur

De actie is geldig op 11 en 12 maart 2023. De winnaar zal bekend gemaakt worden uiterlijk een week na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Aanvaarding reglement

Door het invullen van zijn/haar gegevens gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de deelnemer vervolgens af van welke vordering ook ten aanzien van BFF Vintage alsook omtrent de bepalingen van onderhavige reglement.

Artikel 9. Wijziging, opschorting, beëindiging

BFF Vintage behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te beëindigen. BFF Vintage kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10. Misbruik

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt BFF Vintage zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van BFF Vintage uit te sluiten.

Artikel 11. Rechten

Door de deelname geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan BFF Vintage tot publicatie van zijn/haar naam op de Facebook-&Instagrampagina van BFF Vintage indien hij/zij de winnaar blijkt te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de deelnemer zich steeds beroepen op de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals hieronder vermeld.

Artikel 12. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die BFF Vintage verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

BFF Vintage zal de persoonsgegevens verwerken in het kader van deze actie en enkel gebruiken om u van speciale acties of nieuwe collectie op de hoogte te brengen.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: BFF Vintage, via e-mail info@bff-vintage.be die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

BFF Vintage is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie (voorbeeld misbruik door derden).

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Facebook/Instagram en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in ten aanzien van Facebook/Instagram.

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.

***